คุณลักษณะ
ดร. ฟิคสิท ยูนิรีริช เอสบี เป็นน้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมัน ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต ทำให้ได้ผิวคอนกรีตที่สวยเรียบเนียน
ดร.ฟิคสิท ยูนิรีริช เอสบี ทำปฏิกิริยำกับซีเมนต์อย่างดีเยี่ยมช่วยปกป้องพื้นผิวและปกป้องแบบ ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบางระหว่ำงผิวแบบและคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ซึ่งจะช่วยให้การถอดแบบที่รวดเร็ว สะอาดและง่ำย
ดร.ฟิคสิท ยูนิรีริช เอสบี จะช่วยป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ เมื่อใช้ในอัตราส่วนที่กำหนด
ลักษณะการใช้งาน
  •  แบบไม้แปรรูป
  •  แบบไม้อัด
  •  แบบเหล็ก
  •  แบบพลาสติก