BELT GRIP

SKU: 3081

นํ้ายาฉีดสายพานป้องกันการลื่นไหลของสายพานเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานและรักษาเนื้อสายพานไม่ให้แตกและแข็งกระด้างคงความยืดหยุ่น และยืดอายุของสายพาน

  • ใช้ได้กับสายพานทุกชนิด เช่น สายพานแบบแบนม กลม แบบตัววี ทั้งที่เป็นแบบยางและหนัง ของยานยนต์และเครื่องจักรทั่วไป
  • ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในโรงงานผลิตอาหาร