นาฬิกาวัดความระนาบ/ความขนาน โคเวท Dial Indicator

รุ่น V209-01 (0-1mm)

Res:0.001mm  Dia .58mm

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับชุดจับยึด สำหรับวัดความราบเรียบและวัดความขนาน วัดหาระยะเยื้องศูนย์ของเพลา วัดความเรียวของงานเรียว วัดผิวด้านนอกของงานทรงกระบอก เป็นต้น