คุณสมบัติ
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อภายใน/ภายนอก 57/7 มม.
วัสดุท่อ/ความหนา PE/1 มม.
ความยาวเมื่อยึด/หด 127/60 มม.
ความหนาของแผ่นยางป้องกันฝุ่น 2.5 มม.
 เหมาะกับความยาวดอก  160/210มม.