ถุงมือยางไนไตร ถุงมือที่ปกป้องมือจากสารเคมีต่างๆ TGZ15

  • ปกป้องมือจากสารเคมี กรด ด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน ไขมัน ตัวทำลาย
  • ทนทานต่อน้ำใัน
  • ไม่ก่อให้เกิดการบวมยุ่ย
  • ทนทาน
  • ผ่่านการทดสอบคุณภาพถุงมือ ตามมาตรฐาน EN388 EN374
  • สามารถ สัมผัสอาหารได้

Relate  Products