ถุงกรองขนแกะป้องกันการฉีกขาดที่มีอัตราการเก็บรักษาฝุ่นสูง ช่วงการดูดเป็นเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับถุงกรองกระดาษ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์อเนกประสงค์จากKärcher Home & Garden จากช่วง MV 4 ถึง MV 6 และ WD 4 ถึง WD 6