ความจุถัง

20 L

อัตราส่งถ่ายน้ำมัน

70cc/min

ขนาดสายส่ง

1/2″ x 6 ft

น้ำหนัก

7 kg