ถังเติมน้ำมันเกียร์ ใช้ลม LUBRICATOR FOR OIL SAZAKI

ความจุถัง 30 L
ความยาวสายส่ง 3 M
อัตราแรงดัน 5:1-8:1
แรงดันอากาศ 6-9 kg/cm2