แรงดันไฟฟ้า       220,5.2 KVA
กระแสงไฟเข้า        20 A
กระแสไฟเชื่อม        20-130A
แรงดันไฟขณะใช้งาน        25.2 V
ความสามารถในการทำงาน       60%
ประสิทธิภาพ       80%
ระดับความเป็นฉนวน      B
น้ำหนัก       6.65kg