แรงดันไฟฟ้าเข้า

220V / 4.6KVA

 กระแสไฟเชื่อม

แรงดันไฟฟ้าเข้า

220V / 4.6KVA

 กระแสไฟเชื่อม

20-200 A

 แรงดันไฟฟ้าขณะไร้ภาระ

68 V

 ความสามารถในการทำงาน

60%

 ประสิทธิภาพ

80%

 แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน

25.2 V

 ระดับความเป็นฉนวน

IP23

 น้ำหนัก

6.65 kg

 ขนาด

340x120x270 mm

Relate  Products