ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์/อาร์กอน พาวเวอร์เท็กซ์ WELDING MACHINT INVERTER MMA/TIG  POWERTEX

Input Power 230
Rated Input Current (A) 26.8
Rated Input Capacity 6.2
Rated No-load (V) 59
Output Range (A) 10-165 (TIG)
10-150 (MMA)
Rated Output (A) 60%@150
Electrode Dia (mm) 1.6-4.0
Weigth(Kg) 8.0

Relate  Products