ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ พาวเวอร์เท็กซ์ WELDING MACHINT INVERTER IGBT  POWERT

Input Power 230
Rated Input Current (A) 37.2
Rated Input Capacity 8.2
Rated No-load (V) 69
Output Range (A) 20-200
Rated Output(A) 60%@200
Electrode Dia (mm) 1.6-5.0
Weight (Kg) 5.6