ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ พาวเวอร์เท็กซ์ WELDING MACHINT INVERTER IGBT  POWERTEX

Input Power 230
Rated Input Current (A) 28
Rated Input Capacity 6.2
Rated No-load (V) 69
Output Range (A) 20-160
Rated Output(A) 60%@160
Electrode Dia (mm) 1.6-4.0
Weight (Kg) 5.4

Relate  Products