แรงดันไฟฟ้า       220,5.2 KVA
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ        62 V
กระแสไฟเชื่อม        20-160A
แรงดันไฟออก        26.4V
ความสามารถในการทำงาน       60%
ประสิทธิภาพ       85%
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า       0.93
น้ำหนัก        5.35 kg

Relate  Products