ตู้เครื่องมือ,ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน,ตู้เครื่องมือมีล้อ 7 ลิ้นชัก SATA รุ่น 95107
รหัสสินค้า 95107
จำนวนลิ้นชัก 7
กว้าง (mm.) 680
ลึก (mm.) 458
สูง (mm.) 860
น้ำหนัก (kg.) 78.5