ตู้เครื่องมือ,ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน,ตู้เครื่องมือมีล้อ 3 ลิ้นชัก SATA รุ่น 94695113
รหัสสินค้า 94695113
จำนวนลิ้นชัก 3
กว้าง (mm.) 785
ลึก (mm.) 440
สูง (mm.) 425