วาล์วถ่ายน้ำอัตโนมัติ เมื่อมีน้ำถึง 200CCสุญเสียลมน้อย

มาตรฐานของ SMC AD402-04

ขนาดเกลียว 1/4″

ไม่ใช้ไฟฟ้า