รหัสสินค้า ขนาด(นิ้ว) รูกลาง(มิล) รอบสูงสุด(RPM) กล่องละ(ใบ)
EH100-2,4C 30P PS-FORTE 4 16.0 15,300 50
EH178-3,2C 24P PS-FORTE 7 22.23 8,600 76
EH230-3,2C 24p PS-FORTE 9 22.23 6,600 110

 

Relate  Products