ตะขอหมุนอิสระ

SWIVEL HOOK

ขนาด (Size)

1 Ton

2 Ton

3 Ton

4.5 Ton

7 Ton

11 Ton