ตะขอมีรู

EYE HOOKS 320 GALV./SELF COLOR

ขนาด (Size)

0.5 Ton

3/4 Ton

1 Ton

1.5 Ton

2 Ton

3 Ton

5 Ton

7.5 Ton

10 Ton