ตะขอมีรูอัลลอยด์ “A” สีแดง

EYE HOOKS “A” RED 

ขนาด (Size)

1 Ton

2 Ton

3 Ton

4.5 Ton

11 Ton

15 Ton

22 Ton

30 Ton