รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด รุ่น ความยาว
ตลับเมตร PROTECT PE3  ยาว 3 เมตร
ตลับเมตร PROTECT PE5 ยาว 5 เมตร
ตลับเมตร PROTECT PE8 ยาว 8 เมตร

Relate  Products