รหัสสินค้า 2 608 628 632
บาร์โค้ด 3165140361026
รายละเอียด
ด้าม (นิ้ว) 1/4
เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) [มม.] 9.5
ความยาวใช้งาน (L) (มม.) 9.2
รัศมี (R1) (มม.) 4.7
ความยาวรวม (G) (มม.) 40
การเจาะนำ