ดอกเจ็ทบอช BDS รุ่นเจาะรางรถไฟ ลึก 30 mm.

CORE Drills Series BDS Carbide RAIL

มีขนาดตั้งแต่ 17-36 มิล.

17 HKK-R 017
19 HKK-R 019
20 HKK-R 020
24 HKK-R 024
26 HKK-R 026
28 HKK-R 028
30 HKK-R 030
32 HKK-R 032
34 HKK-R 034
36 HKK-R 036

Relate  Products