ดอกเจ็ทบอช BDS ฟันคาร์ไบด์ เจาะลึก 55mm.

CORE Drills Series BDS Carbide

มีขนาดตั้งแต่ 14-60 มิล.

14 HKL-N 014
16 HKL-N 016
17 HKL-N 017
18 HKL-N 018
20 HKL-N 020
22 HKL-N 022
24 HKL-N 024
25 HKL-N 025
26 HKL-N 026
27 HKL-N 027

 

Relate  Products