ดอกเจ็ทบอช BDS ฟันคาร์ไบด์ เจาะลึก 75mm.

CORE Drills Series BDS Carbide

มีขนาดตั้งแต่ 18-60 mm.

18 HKK-L 018
20 HKK-L 020
22 HKK-L 022
24 HKK-L 024
26 HKK-L 026
28 HKK-L 028
30 HKK-L 030
32 HKK-L 032
34 HKK-L 034
36 HKK-L 036

Relate  Products