ดอกสว่านเจ็ทบอช BDS ฟันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 30 mm.

CORE Drills Series BDS Carbide

มีขนาดตั้งแต่ 14-60 mm.

14 HKK-N 014
16 HKK-N 016
17 HKK-N 017
18 HKK-N 018
20 HKK-N 020
22 HKK-N 022
24 HKK-N 024
25 HKK-N 025
26 HKK-N 026
27 HKK-N 027

 

Relate  Products