ดอกสว่านเจาะปูน Heller SDS Max Hammer Bits En Duro Y Cutter

ขนาดดอก(มิล) ความยาวเกลียว(มิล) ความยาวดอก(มิล)
12.0* 400 540
14.0* 200 340
16.0* 400 540
20.0* 800 920
24.0* 200 320
28.0* 600 720
35.0* 400 520
40.0* 1200 1320
50.0* 400 520

สามารถสอบถามขนาดอื่นๆเพิ่มเติมได้