ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม Heller 5 ดอก/ชุด (4,5,6,8,10มิล)

 

Relate  Products