หมายเลขสินค้า ความยาวตลอดตัว (mm.)
13620 8 (SDS-plus)  250
21000 3 (SDS-max)  280
21001 0 (SDS-max) 400
21001 7  (SDS-max) 600

Relate  Products