SIKAGARD®-700 S

วัสดุเคลือบป้องกันน้ำประเภทไซโลแซน ใช้ทาเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เพื่อโชว์พื้นผิวเดิม น้ำยาจะซึมผ่านรูพรุนของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถกันน้ำได้อย่างยาวนานแต่ไอน้ำยังสามารถระเหยผ่านเข้าหรือออกจากพื้นผิวได้

การใช้งาน

  Sikagard®-700 S ใช้เป็นน้ำยากันน้ำที่ไม่มีสีสำหรับป้องกันการดูดซับน้ำของพื้นผิววัสดุที่ไม่มีสี เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ งานก่ออิฐ (ดิน และปูนทราย, ไม่ใช่แก้ว) หินธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น และเหมาะสมกับการใช้งาน ดังต่อไปนี้
 • ใช้เป็นวัสดุทารองพื้นกันน้ำ ก่อนการเคลือบพื้นผิวด้วยน้ำยาแบบมีตัวทำละลาย หรือแบบอีมัลชั่น
 • ใช้เป็นน้ำยาเคลือบกันน้ำ (Hydrophobic treatment) สำหรับพื้นผิวที่ดูดซับน้ำ เช่น คอนกรีตในงานโยธา หรือโครงสร้างคอนกรีตของอาคาร
 • เหมาะสำหรับป้องกันการซึมผ่าน
 • เหมาะสำหรับการควบคุมความชื้น
 • เหมาะสำหรับการเพิ่มความต้านทานความชื้น

คุณประโยชน์

 • ลดการดูดซับน้ำในรูพรุน ช่องว่างเล็ก ๆ
 • ลดการเกิดคราบเกลือ
 • ลดการเกิดฝุ่นแทรกเข้าไปในรูพรุนของพื้นผิว
 • เพิ่มความเป็นฉนวนกันความร้อน
 • สามารถเคลือบทับได้ด้วยน้ำยาเคลือบแบบมีสารโซเว้นท์ และแบบน้ำตัวทำละลาย และแบบพ่น
 • ให้ความทนทาน และกันน้ำได้ดีกว่าน้ำยาเคลือบกันน้ำแบบซิลิโคนทั่วไป
 • ไม่ทำให้ลักษณะภายนอกของพื้นผิวเปลี่ยนไป
 • ลดการซึมผ่านของคลอไรด์อิออน และการเลื่อนตัว
 • ไม่กลายเป็นตัวกันไอน้ำ

สี

ไม่มีสี