ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น AC แบบ 2 ตัวเรียง

รุ่น AC Series) อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม แบบครบชุด โดยมีอุปกรณ์ 2 ตัวต่อเรียงกัน คือตัวกรองลมดักน้ำ Filter ตัวปรับแรงลม Regulator ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Lubricator (Filter+ Regulator+ Lubricator) ประกอบด้วย

  • ตัวกรองลมดักน้ำ (Air Filter)
  • ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator)