รหัส : 84-600
ยี่ห้อ : CROSSMAN
รุ่น : 12 Pcs. Punch Set
รายละเอียดย่อ :
ประกอบด้วย 2 แบบ
Pin Punch 6 ขนาด และ
Starting Punch (Taper Punch) 6 ขนาด
รายละเอียดทั้งหมด :

ชุดเหล็กส่ง “ครอสแมน”

ประกอบด้วยแบบ Pin Punch 6 ขนาด ดังนี้

Point x Hex x Length

 • 3/32″ x 1/4″ x 4-1/4″
 • 1/8″ x 5/16″ x 4-3/4″
 • 5/32″ x 3/8″ x 5″
 • 3/16″ x 3/8″ x 5-1/4″
 • 1/4″ x 7/16″ x 5-3/4″
 • 5/16″ x 1/2″ x 6-1/4″

แบบ Starting Punch (Taper Punch)  6 ขนาด ดังนี้

Point x Hex  x  Length

 • 3/32″ x 5/16″ x 5-1/2″
 • 1/8″ x 3/8″ x 5-3/4″
 • 5/32″ x 3/8″ x 6″
 • 3/16″ x 7/16″ x 6-1/4″
 • 1/4″ x 1/2″ x 6-3/4″
 • 5/16″ x 1/2″ x 7-1/4″