ชุดเครื่องมือช่าง 70 ชิ้น พร้อมชุดบ๊อกซ์ 12 เหลี่ยม รู 1/2” SATA รุ่น 95104A-70

Product Details

09066 11pc Combination Wrench Set (Metric) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24mm)
09121 8 pc Foldup Hex Key Set (Metric)
09402 16pc Feeler Gauges Set
13408 1/2″ Dr. 6pt. Deep Socket 17mm
13410 1/2″ Dr. 6pt. Deep Socket 19mm
13412 1/2″ Dr. 6pt. Deep Socket 21mm
13619 1/2″ Dr. 12pt. Socket 8mm
13620 1/2″ Dr. 12pt. Socket 9mm
13601 1/2″ Dr. 12pt. Socket 10mm
13602 1/2″ Dr. 12pt. Socket 11mm
13603 1/2″ Dr. 12pt. Socket 12mm
13604 1/2″ Dr. 12pt. Socket 13mm
13605 1/2″ Dr. 12pt. Socket 14mm
13608 1/2″ Dr. 12pt. Socket 17mm
13610 1/2″ Dr. 12pt. Socket 19mm
13611 1/2″ Dr. 12pt. Socket 20mm
13612 1/2″ Dr. 12pt. Socket 21mm
13613 1/2″ Dr. 12pt. Socket 22mm
13614 1/2″ Dr. 12pt. Socket 23mm
13615 1/2″ Dr. 12pt. Socket 24mm
13616 1/2″ Dr. 12pt. Socket 27mm
13617 1/2″ Dr. 12pt. Socket 30mm
13618 1/2″ Dr. 12pt. Socket 32mm
13902 1/2″ Dr. Quick-Release Ratchet (Tear Drop)
13904 1/2″ Dr. Duples Extension Bar 5″
13905 1/2″ Dr. Duplex Extension Bar 10″
13912 1/2″ Dr. Universal Joint
13919 1/2″ Dr. Offset Handle 260mm
47205 12″ Adjustable Wrench
62207 Slotted Screwdriver 5mm x 75mm
62213 Slotted Screwdriver 6mm x 150mm
62307 Philips Screwdriver #1 x 75mm
62313 Philips Screwdriver #2 x 150mm
92313 Ball Pein Hammer – Wood Handle 24 Oz
70101A 6″ Long Nose Pliers
70202A 6″ Diagonal Cutting Pliers
70302A 7″ Linesman Pliers
95104A 5″ Cantilevel Chest

Relate  Products