เครื่องปั่นสี , เครื่องผสมสี , เครื่องปั่นผสมสี GEO FENNEL Mixer รุ่น FM 1010

ข้อมูลทางเทคนิค

Power 1010 W
Over-voltage protection Yes
Speed adjustable 150-300 and 300-650 rpm
Dimensions 118 x 50 x 26 mm
Weight 6 kg