ชุดบานแฟร์ เร็กซ์ RX-195M

FLARING TOOLS REX RX-195M

PART NO. SPECIFICATION
RX-195M For 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″ & 5/8″