ระยะชัก 26 มม.
ความเร็วการชัก 0-2,050 ครั้ง/นาที
ขนาดมุมตัด ถึง 45 องศา
ระยะตัดลึกในไม้เนื้ออ่อน 80 มม.
น้ำหนัก(ไม่รวมแบตฯ) 2.76 กก.