จิ๊กซอลม SUMAKE Air Body Saw รุ่น ST-66001

Air Body Saw W/18T,24T,32T

Blade, Vibration Reduction (Plastic Housing)

Speed : 10000 bpm