จิ๊กซอลม SUMAKE Air Body Saw รุ่น ST-66000

Air Body Saw W/18T,24T

Blade, Vibration Reduction

Speed : 5000 bpm