• จารบีเบรคคาลิเปอร์สังเคราะห์คุณภาพสูง
  • ทนต่อการชะล้างและอุณหภูมิสูง
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนภายในระบบคาลิเปอร์เบรค เช่น ขาผ้าเบรค, สลักคาลิเปอร์ ลูกยางเบรค, ซีลยาง ฯลฯ
  • มีส่วนผสมของสารโมลี่ ,เทฟล่อน และกราไฟต์
  • ทนอุณหภูมิ -30ºF-600ºF

DESCRIPTION:

A specially developed synthetic grease with a high-tech formula for use in disc & drum brake systems. High temperature grease is plastic & rubber safe. Use on metal to metal contact points and sliding surfaces. Resists moisture and will not washout.

Relate  Products