จารบีอเนกประสงค์ทางทะเล MULTI-PURPOSE MARINE GREASE

จารบีหล่อลื่น ป้องกันสนิมสูตรพิเศษ สำหรับแบริ่ง และชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อลื่นของเครื่องเรือ และเครื่องจักรที่อยู่ใกล้ทะเล

ทนสนิมและไอเกลือได้ดี ตามมาตรฐาน ASTM D1743

ป้องกันน้ำได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงถึง 243 อาศา

Relate  Products