คีมล๊อค ช่างเชื่อมแบบ C ยูเนีย WELDER S GRIP PLIERS UNIOR

วัตถุดิบปาก; CHROME MOLYBDENUM

วัตถุดิบมือจับ; SHEET STEEL