คีมล๊อค ช่างเชื่อมแบบ B ยูเนีย WELDER S GRIP PLIERS UNIOR

วัตถุดิบปาก; CHROME MOLYBDENUM

วัตถุดิบมือจับ; SHEET STEEL