คีมล๊อค ช่างเชื่อมแบบ A ยูเนีย WELDER S GRIP PLIERS UNIOR

วัตถุดิบปาก; CHROME MOLYBDENUM

วัตถุดิบมือจับ; SHEET STEEL