เบอร์รุ่น ชนิด ขนาด Effective Chain Length
94-280 CR20 9″/228mm 18″/457mm