คีมล็อคปากโค้งพร้อมที่ตัดลวด

สำหรับจับยึดชิ้นงานที่มีรูปร่างโค้ง หรือเป็นเหลี่ยม,กลม เช่น หัวน๊อต เป็นต้น

สามารถใช้ช่วงลึกของปากตัดลวดได้

เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Adjustment
94-155 CRW5 5″(125mm) 0-15/16″/0-23.8mm
94-157 CRW7 7″(175mm) 0-1-5/8″/0-41.3mm
94-150 CRW10 10″(250mm) 0-1-7/8″/0-47.6mm