คีมล็อคปากแหลม

สำหรับงานในที่จำกัด หรือจับวัตถุขนาดเล็ก มีช่องสำหรับตัดลวดได้

ช่วงปลายปากแข็งแรง ไม่บิดงอในขณะใช้งาน

เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Adjustment
94-176 CLN6 6″/150mm 0-1-5/8″/0-41.3mm