คีมล็อคปากตรง

มีช่วงปากที่แข็งแรง จับยึดได้แน่น

แนวฟันมีเหลี่ยมมุมที่เสมอกัน

หมุดสปริงผลิตจากอเมริกา ถอดเปลี่ยนลิ้นปลดล็อคได้

เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Adjustment
94-167 CR7 7″/175mm 0-1-1/8″/0-28.6mm
94-550 CR10 10″/250mm 0-1-1/2″/0-38.1mm