คีมล็อคงานโหละแผ่น

สำหรับงานล็อค จับ พับ หักมุม ในงานโหละแผ่น ต่างๆ

เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Thickness Throat Depth
94-188 CR8 8″/200mm 3-1/8″/79.4mm 1-3/4″/44.5mm