เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Adjustment Throat Depth
94-246 CR6 6″/150mm 0-2″/0-50.8mm 1-3/8″/35mm
94-251 CR11 11″/275mm 0-3-3/4″/0-95.3mm 2-1/2″/63.5mm
94-258 CR18 18″/455mm 0-6-1/8″/0-155.5mm 9-12″/241.3mm